Llogaritjet e kalkulatorit janë të natyrës informative. Për informacion më të saktë, kontaktoni Departamentin e sigurimit të kredive.

Zgjidhni vendin e blerësit, d.m.th., zgjidhni një vend ku i shisni produktet ose shërbimet tuaja.