Informata kryesore

Linjat e kreditit pa interes kanë për qëllim të mbështesin subjektet e biznesit vendas për të përballuar pasojat e krizës energjetike dhe ekonomike. Kreditimi bëhet nëpërmjet bankave afariste.