Informata kryesore

Linja e kredisë AFD siguron mjete për financimin e: investimeve të gjelbra, përmirësimin e qasjeve në financa veçanërisht për sipërmarrjet në pronësi dhe/ose të udhëhequra nga gratë, dhe ato që investojnë në dixhitalizim, me një normë fikse vjetore deri në 3.5%. Shuma e linjës së kredisë është 50 milionë euro.