Informata kryesore

Linja e kredisë BEI 6 ofron kredi për mjete qarkulluese të përhershme dhe investime për NVM Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar është deri në 1.6% në vit. Shuma e kësaj linje kredie është 100 milionë euro.