Zyrtarët më të mirë të bankës për vitin 2022

02.11.2022

  • Me rastin e ditës botërore të kursimit, 31 tetorit, 33 punëtorë nga 13 banka, 2 banka kursimore, Shtëpia e kliringut KIBS SHA dhe Byroja kreditore maqedonase u vlerësuan nga Shoqata e Bankave të Maqedonisë për rezultate të veçanta në punën e tyre. Frosina Josifovska dhe Ermira Besimi Ibishi janë dy punonjëset e Bank...

Shpallje nr. 1/2022 për shitjen e pasurive të tundshme me anë të licitimi publik me gojë

13.10.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup publikon shpallje për shitjen e pasurisë së tundshme me anë të licitimit publim me gojë. Pasurit e tundshme përbëhen prej tre automjete motorike të udhëtarëve në pronësi të Bankës përkatësisht:   1.1. marka: FIAT, tip/model: PUNTO STILE ...

24.08.2022

  • Që nga korriku, për biznesin janë vendosur kredi pa interes dhe me vlerë të ulët prej 73 milionë euro Linja e shtatë e kredisë nga BEI për vitin e ardhshëm me vlerë 100 milionë euro është pothuajse e sigurt          Mbi 100 milionë euro kredi pa interes dhe të lira do t&e...

BZHMV në gjysmën e parë të viti 2022 me rezultate pozitive, dhe me mbështetjen e kompanive në kushtet e krizës ekonomike dhe energjetike

05.08.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV), si e vetmja bankë zhvillimore në pronësi të plotë shtetërore, ka arritur rezultate pozitive në gjysmën e parë të vitit 2022, duke e vënë të gjithë kapacitetin e saj financiar dhe operativ në funksion të arritjes së qëllimit themelor p...

BZHMV e tërhoqi transhën e pestë në vlerë prej 22.8 milionë eurosh për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia e Bankës Evropiane të Investimeve

29.06.2022

  • Banka për zhvillim e tërhoqi transhën e pestë në vlerë prej 22,8 milionë eurosh për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia e Bankës Evropiane të Investimeve. Kjo transhë ofron mbështetje për 43 projekte të kompanive të vogla dhe të mesme vendase që do të punësojnë 103 persona të ri...